+421 907 744 090 info@sparuplus.sk 
 

Zamestnanci a spolupracovníci našej spoločnosti majú bohatú prax pri výstavbe, montáži a rekonštrukciách teplární, turbín a potrubných rozvodov na Slovensku a v Čechách, čo je zárukou profesionálneho prístupu a vysokej kvality vykonanej práce.

Tlakové zariadenia

Spoločnosť SPARU plus, s. r. o. vlastní oprávnenia na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení v rozsahu:

 • kotle - triedy I. až V.,
 • tlakové nádoby, stabilné,
 • potrubné vedenia - para, voda, vzduch,
 • potrubné vedenia - nebezpečné kvapaliny,
 • bezpečnostné príslušenstvo tlakových zariadení.

Plynové zariadenia

Spoločnosť SPARU plus, s. r. o. vlastní oprávnenia na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu:

 • rozvody plynu s pretlakom nad 0,4 MPa,
 • rozvody plynu s pretlakom do 0,4 MPa,
 • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom nad 0,4 MPa,
 • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do 0,4 MPa,
 • spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW,
 • spotrebu plynu spaľovaním s výkonom do 0,5 MW.

Iné služby

 • potrubné rozvody,
 • konštrukcie,
 • kovovýroba.